SICONET – Servicii Integrate Calificare şi Ocupare pentru Tinerii NEETs – Cod SMIS 150192

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020


Documente

Centralizator Concurs Planuri Afaceri

 

Cerere depunere Planuri de Afaceri

Declaratie actionar majoritar

Declaratie de angajament

Model Plan de Afaceri

Metodologie evaluare Consurs Planuri de Afaceri

Metodologie de selectie Planuri Afaceri

Grila Administrativa