InterLog

Proiecte Europene

PROIECTE EUROPENE

INTERLOG COM S.R.L implementează în prezent următoarele proiecte:

Acasă e cel mai bine – startup antreprenorial pentru Diaspora

Începând cu data de 1 octombrie 2017 INTERLOG COM S.R.L, în parteneriat cu INFOR ELEA din San Secundo di Pinerolo, Italia si EUROTRAINING SOLUTION din Bucuresti, implementează proiectul cu titlul “Acasă e cel mai bine – startup antreprenorial pentru Diaspora, număr de identificare proiect MySMIS 107562, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.
Acceseză site

START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest

Începând cu data de 12 ianuarie 2018 INTERLOG COM S.R.L implementează proiectul cu titlul “START ANTREPRENOR – Idei de business prind viata in regiunea Vest, număr de identificare proiect MySMIS 105220, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.
Acceseză site

Bunătăți din Hunedoara – Cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol din Județul Hunedoara

Începând cu data de 18.10.2017  ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ DE PROMOVARE A SERVICIILOR DE OCUPARE, în parteneriat cu ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE PRODUSE TRADIȚIONALE ȘI ECOLOGICE HUNEDOARA, UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA, ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI ȘI ANIMALE HUNEDOARA, ROTARIU GEORGETA AGROTURISM ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ , BUNĂTĂȚI CASA MARIA SRL-D, PASC NICOLAE FERMIER ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ și ȚURCANU CONSTANTIN DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  implementează proiectul cu titlul Bunătăți din Hunedoara – Cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol din Județul Hunedoara, număr de identificare proiect C16400000011652200049, cofinanțat prin programul „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol” prin submăsura sM16.4 din cadrul PNDR 2014-2020.
Acceseză site

Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați – SMART Start-Up

Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Interlog Com S.R.L implementează proiectul cu titlul Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați – SMART Start Up , co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Detalii Proiect

Comunitatea Brad – Acceptă sprijinul nostru

ASOCIAȚIA NON – PROFIT ”L&C CONSULTING”, în parteneriat cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD, S.C. INTERLOG COM S.R.L. și ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD, implementează proiectul cu titlul “Comunitatea Brad – Acceptă sprijinul nostru, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman(POCU) 2014 – 2020 Componenta 1 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunităţile marginalizate, Axa prioritară – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Acceseză pagină proiect

ECOFARM – Dobândire de către fermieri din zona Nord Vest de competenţe în agromediu şi ecologie

INTERLOG COM S.R.L implementează proiectul cu titlul “ECOFARM – Dobândire de către fermieri din zona Nord Vest de competenţe în agromediu şi ecologie, cofinanțat de AFIR prin Măsura 1: ‘Acţiuni pentru transferul de cunoştiinţe şi acţiuni de informare’ prin PNDR 2014-2020.
Detalii Proiect

Agrofarm – Dobândire de către fermieri de competențe în gestionarea fermei

INTERLOG COM S.R.L implementează proiectul cu titlul “Agrofarm – Dobândire de către fermieri de competențe în gestionarea fermei, cofinanțat de AFIR prin Măsura 1: ‘Acţiuni pentru transferul de cunoştiinţe şi acţiuni de informare’ prin PNDR 2014-2020.
Detalii Proiect

PROIECTE EUROPENE FINALIZATE

PRIMA

PRIMA  -Promovarea Resurselor Umane din mediul rural prin Informare, Mediere și Instruire în Antreprenoriat
Acceseză site

OMNIA

OMNIA – Consiliere, informare, formare antreprenorială în regiunea Vest
Acceseză site

SIGMA

SIGMA – Dezvoltare sustenabilă, informare, mediere și antreprenoriat in mediul rural
Acceseză site

MICRA

Stimularea culturii antreprenoriale și calificări cheie în mediul rural – MICRA
Acceseză site

Interlog Com SRL
Brad,
Str. Republicii, Nr. 10
Hunedoara.

e: office@interlog.ro
t: 0254 606040
f: 0254 60 60 04

Despre Noi

De peste 17 ani, SC Interlog Com SRL ofera servicii hardware si suport tehnic IT&C de cea mai inalta calitate in zona Brad si in imprejurimi. Pentru companii, oferim servicii pe baza unui contract de administrare si înretinere a tehnicii de calcul sau a unui contract de service la cerere care asigura rezolvarea tuturor problemelor aparute în functionarea tehnicii de calcul indiferent de volumul sau specificul acestoara. Pentru persoane fizice oferim servicii de diagnosticare, depanare, instalare, configurare si optimizare sisteme, la cerere, in service-ul nostru din localitatea Brad, Str, Republicii, Nr. 10.
Top